Zpěvní kanáři

Harcký kanár dutopěvec (Hartz Roller)

Španělský kanár Timbrado  (Spanish Timbrados)

Belgický Bublák (Malinois Waterslager)

Americký kanár (American Singer)

Ruský kanár (Russian canary)

Paříští Smet červený kanár

Zpěvní barevní kanáři

 

Komentáře jsou zakázány.